Ochrana osobných údajov

Správa a spracovanie osobných údajov

Tieto nižšie popísané zásady ochrany osobných údajov (spoločne s našimi zmluvnými podmienkami) stanovujú podmienky, za ktorých spoločnosť PROMOLOG s.r.o. používa a chráni všetky osobné údaje a ďalšie informácie s tým súvisiace, ktoré jej poskytnete pri používaní jej webových stránok. PROMOLOG s.r.o. je povinná chrániť vaše súkromie, vrátane osobných údajov a túto povinnosť sa zaväzuje riadne dodržiavať. Akékoľvek požiadavky na oznámenie vašich osobných údajov robíme pri používaní tohto webu, aj pri iných prípadných príležitostiach vždy len v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane našich interných predpisov, ktoré ich dopĺňajú. Neustále sledujeme aktuálny stav legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov a priebežne podľa toho aktualizujeme aj ochranu osobných údajov v našej spoločnosti. Tieto zmeny a doplnenia pravidiel ochrany osobných údajov následne aktualizujeme aj na našich webových stránkach, čo sa prejaví aj v zmenách a aktualizácii týchto zásad ochrany osobných údajov. Preto vás žiadame, aby ste tieto naše zásady ochrany osobných údajov pravidelne sledovali. Všetky zmeny našich zásad ochrany osobných údajov však hodláme vykonávať práve k posilneniu ochrany vašich osobných údajov a k zvýšeniu vášho pohodlia pri kontakte s nami.

Pre účely komunikácie so svojimi zákazníkmi, obchodnými partnermi, prípadne návštevníkmi našich webových stránok zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné k plneniu našich zmluvných povinností alebo pre účely našej čo najlepšej vzájomnej komunikácie a zlepšovania našich služieb, či komunikácie so záujemcami o naše produkty a služby. Tieto osobné údaje zhromažďujeme tiež od našich partnerských spoločností, pre ktoré realizujeme dodávky tovaru ich zákazníkom.

Pre vyššie uvedené účely získavame spravidla vaše adresné (kontaktné) osobné údaje ako je vaše meno, priezvisko, adresa bydliska (prípadne len poštové smerovacie číslo), e-mailovú adresu, telefónne číslo a pod. Tieto osobné údaje získavame vždy len vtedy, ak je to náš zákonný nárok, ostatné osobné údaje, ako sú napríklad vaše záujmy a preferencie, či informácie o vašich návštevách našich webových stránok potom zhromažďujeme len s vašim výslovným súhlasom. A tento svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Osobné údaje, ktoré sme získali zhromažďujeme preto, aby sme mohli riadne plniť naše zmluvné povinnosti, aby sme lepšie porozumeli vašim preferenciám a následne vám mohli poskytovať lepšie služby a produkty. Informácie z vašich návštev našich webových stránok využíváme s cieľom zlepšovať a rozvíjať naše webové stránky. Za tým účelom vás budeme tiež čas od času upozorňovať na zmeny na našich webových stránkach, produktoch alebo službách.

Pokiaľ nám k tomu dáte svoj súhlas, budeme vám zasielať aj informácie o našich propagačných akciách, týkajúcich sa nových produktov, špeciálnych ponúk, pre účely prieskumu trhu a pod.

V rámci právnymi predpismi dovolených postupov uskutočňujeme analýzu údajov o návštevách našich webových stránok, aby sme poznali nákupné trendy, zákaznícke preferencie, návštevnosť našich webových stránok a pod. Zároveň nám tieto informácie slúžia k posilňovaniu bezpečnosti našich webových stránok aj bezpečnosti vašich osobných údajov. Informácie o vašich osobných údajoch či vašich aktivitách na našich webových stránkach poskytneme iným osobám len v prípade, že nám to ukladajú, či umožňujú právne predpisy.

Zabezpečenie osobných údajov

Ochrana súkromia a ochrana vašich osobných údajov je pre spoločnosť PROMOLOG s.r.o. veľmi dôležitá. Dodržiavame všetky platné predpisy Európskej únie, české zákony a ďalšie predpisy na ochranu osobných údajov a všetky vaše informácie považujeme za dôverné. Máme zavedené účinné systémy na ochranu osobných údajov a usilujeme sa o to, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu, strate alebo poškodeniu osobných údajov spracovávaných alebo zhromaždených našim prostredníctvom, vrátane našich webových stránok.

Cookies

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý po návšteve našich webových stránok žiada o to, aby mohol byť stiahnutý do vášho osobného počítača, chytrého telefónu, tabletu alebo iného zariadenia, ktoré používate k prístupu na web. Tento súbor môžete odmietnuť alebo kedykoľvek neskôr vymazať. Súbory cookies sa používajú k záznamu internetovej prevádzky a zahŕňajú identifikáciu stránok, ktoré sú používané, ktoré produkty ste si prehliadali, čas strávený prehliadaním a zapamätanie si vašich preferencií. To nám pomáha analyzovať dáta o návštevnosti webových stránok, aby sme zlepšili ich užívateľské prostredie. Celkovo nám súbory cookies pomáhajú poskytnúť vám lepšie webové stránky, čo nám umožňuje tiež sledovať, ktoré stránky považujete za užitočné. Súbor cookie však v žiadnom prípade neobsahuje vaše osobné údaje. Viac informácií o cookies si môžete zistiť sami napríklad na webových stránkach www.wikipedia.org.

Odkazy na iné webové stránky

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky tretích strán. Napríklad na webové stránky výrobcov rôznych zariadení a pod. Nad cudzími webovými stránkami však nemáme žiadnu kontrolu a tieto našim zásadám ochrany osobných údajov nepodliehajú. Ich vlastné zásady ochrany súkromia sa budú vzťahovať na vaše osobné údaje, ktoré sa môžu líšiť od našich zásad. Vzhľadom k tomu, že odkazujeme na webové stránky našich solídnych obchodných partnerov, sme presvedčení, že aj u nich je ochrana osobných údajov dostatočná. Avšak ak máte akékoľvek otázky, mali by ste sa riadiť informáciami na ich webových stránkach.

Vaša kontrola nad osobnými údajmi

Spracovanie vašich osobných údajov môžete obmedziť najmä nasledujúcimi spôsobmi:

a) ak nechcete dostávať marketingové informácie, môžete tak kedykoľvek učiniť kliknutím na odkaz, kde si odhlásite všetky e-maily, ktoré sú vám zasielané, aby ste sa odpojili od tejto ďalšej e-mailovej komunikácie alebo nám to môžete oznámiť poštou na adresu: PROMOLOG s.r.o., Havránkova 49/66, 619 00 Brno, Česká republika alebo na E-mail: info@promolog.com,

b) Vaše osobné údaje nebudeme predávať, distribuovať ani poskytovať tretím stranám, pokiaľ k tomu nebudeme mať váš výslovný súhlas alebo pokiaľ k tomu nebudeme oprávnení zo zákona,

c) za podmienok stanovených právnymi predpismi vám na vašu žiadosť poskytneme aj ďalšie informácie týkajúce sa vašich osobných údajov alebo vaše osobné údaje za podmienok stanovených právnymi predpismi prenesieme na základe vašej požiadavky vami určenej osobe,

d) ak nás o to výslovne požiadate, vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v súlade s príslušnými právnymi predpismi vymažeme. Prípadne môžete využiť aj svoje právo na vaše tzv. zabudnutie, ak to bude v súlade s príslušnými právnymi predpismi.


Ak sa domnievate, že akékoľvek vaše osobné údaje, ktoré spravujeme alebo spracovávame, sú nesprávne, napíšte nám to na niektorú z vyššie uvedených adries, kde tiež môžete obdržať odpovede na svoje otázky ohľadne ochrany vašich osobných údajov.