Cookies

Podobně jako většina subjektů i PROMOLOG s.r.o. používá technologii „cookies“ pro zlepšení uživatelského komfortu návštěvníků a uživatelů svých internetových stránek a elektronického obchodu.

„Cookies“ sú miniatúrne súbory, zložené z reťaze písmen a číslic, ktoré server uloží do Vášho počítača pri vstupe na internetovú stránku využívajúcu túto technológiu. „Cookies“ okrem iného prevádzkovateľovi internetových stránok a elektronických obchodov umožňujú odlíšenie Vašej osoby od ostatných návštevníkov a užívateľov týchto stránok a obchodov. „Cookies“ nemôžu byť použité ako programový kód ani na šírenie počítačových vírusov a nemôžu umožniť prístup ani jednej vyššie uvedenej spoločnosti na váš pevný disk ak vašim dátam. Aj napriek tomu, že sa na Vašom pevnom disku ukladajú „cookies“, nemôžeme z neho čítať akékoľvek iné informácie.

Údaje získané prostřednictvím stránek a elektronického obchodu PROMOLOG s.r.o. využívající technologii „cookies“ mohou být použité především na následující účely:

PROMOLOG s.r.o. neumožňuje kterýmkoliv třetím osobám umísťování reklamního obsahu na jejich stránky. PROMOLOG s.r.o. neručí a nezodpovídají za jakýkoli obsah (včetně reklamního a marketingového) umístěný na internetových stránkách třetích osob, jako ani za jakékoli porušení právních předpisů, práv nebo oprávněných zájmů třetích osob, ke kterým dochází, resp. by mohlo docházet na internetových stránkách třetích osob.

Potvrzení souhlasu s tímto dokumentem uděluje návštěvník, resp. uživatel stránek souhlas na používání technologie „cookies“ a používání údajů získaných prostřednictvím stránek a elektronického obchodu uvedených společností využívajících tuto technologii na každý a všechny účely uvedené výše v tomto dokumentu. Souhlas se uděluje dobrovolně na předem neurčenou dobu a je možné jej kdykoli bezplatně, písemně, formou psaní doručeného na adresu podnikatele.

Pro úplnost si dovolujeme upozornit, že neudělení souhlasu, jeho odvoláním a nebo zablokováním technologie „cookies“ (ve Vašem internetovém prohlížeči) včetně zablokování tzv. nevyhnutelně potřebných (Strictly Necessary) cookies, může omezit nebo vyloučit přístup na stránky nebo funkcionalitu stránek anebo jejich částí.